PUȚURI DE APĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ LA CERNAVODĂ

Oraşul Cernavodă deţine o sursă secundară de apă pentru situaţii de urgenţă. După luni bune de forări, la o adâncime de peste 150 de metri, lucrările execuţie a puţului din zona Punctului Termic 12 s-au finalizat cu succes. Acţiunea a fost demarată anul trecut, şi reprezintă o primă etapă a implementării unui amplu proiect iniţiat de către edilul Gheorghe Hânsă

Primăria Cernavodă şi Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Civilă, au demarat un proiect cu privire la forarea a şapte puțuri. Ele au rolul de a asigura o sursă secundară de apă pentru populaţia oraşului Cernavodă.

Conform HCL289/2014, cernavodenii vor deţine, în următoarele luni, încă şase surse de apă pentru situaţii de urgenţă. Ele vor proveni din foraje executate în vecinătatea următoarelor puncte termice:
– PT10 din str. Liliacului
– PT14 din str. Unirii
– PT1 din str. T.Vladimirescu
– PT2 din str. 24 Ianuarie
– PT17 din str. Mihail Sadoveanu
– PT18 din str. Ovidiu

Primul puţ din vecinătatea PT12, din strada Medgidiei, a fost pus deja în funcţiune. Acesta asigură în prezent, apa de adaos pentru sistemul de încălzire și previne totodată pierderile de apă care pot surveni. De asemenea, pegasul va putea servi, în situaţii de urgenţă, şi la alimentarea cu apă a echipajelor de pompieri(deşi oraşul Cernavodă deţine în prezent 27 de hidranţi), dar şi la alimentarea utilajelor de irigare a spaţiilor verzi din localitate.