Decalog

DECDecalog copyALOGUL jurnalistului Alpha Media:

1. Să observi tot ce se petrece în jurul tău;
2. Să-ţi fixeazi cele observate;
3. Cele fixate de tine să respecte exactitatea, precizia;
4. Să fii imparţial şi obiectiv;
5. Să nu te pripeşti cu concluziile;
6. La sfârşitul fiecărei săptămâni să estimeazi toate transformările, evenimentele care s-au petrecut în ultima vreme în lumea ce te înconjoară ;
7. Să acţioneazi şi să îndeamni la acţiune;
8. Să dai dovadă de un comportament decent faţă de instituţiile şi persoanele cu care intri în contact în timpul serviciului;
9. Să dai dovadă de un comportament decent şi colegial faţă de angajaţii firmei;
10. Să respecţi regulamentul staţiei TV !