Cristian Ștefan Avram, elevul din Medgidia care a obținut media 10 la Bacalaureat

Cristian Ștefan Avram este elevul din Medgidia care a obținut media 10 la examenul maturității. A studiat la Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” din municipiu, instituție de învățământ la care a fost admis tot cu media 10.

Despre tânărul de zece, atât profesorii, cât și cunoscuții folosesc doar cuvinte de laudă.

Ștefan s-a dovedit a fi un exemplu și printre elevii LTNB, nu a căzut pradă tentațiilor specifice vârstei și a continuat să studieze. Acest fapt l-a ajutat să obțină media zece la bacalaureat.

Cristian Ștefan Avram alături de părinți în ziua absolvirii

Iată cum îl descrie pe tânărul de 10 unul dintre profesorii care i-a îndrumat pașii în cei patru ani de liceu.

Avram Cristian Ștefan a frecventat în perioada 2017-2021 cursurile liceale ale școlii noastre, Filiera Teoretică, Profilul Real, Specializarea Matematică-Informatică.

În calitate de dascăl am constat că acesta a reușit să cunoască și să cultive calitățile morale care fac posibilă buna conviețuire, să manifeste încredere în părinți și profesori și să le ceară sprijin în orice împrejurare, să adopte un comportament politicos și civilizat în orice situație, să înțeleagă rolul educației în formarea personalității morale, să cultive frumosul în toate sferele vieții, să-și identifice preferințele și respingerile și să le poată motiva după criterii logice. 

Și-a organizat un sistem de valori, a înțeles necesitatea micilor compromisuri în existența oamenilor și a operat cu criterii morale adecvate la stabilirea contactelor sociale și în alegerea prietenilor. 

Cu un nivel de inteligență ridicat, o memorie foarte bună și cu un stil de muncă sistematic, a avut mereu preocupări de aprofundare, depășind manualul sau programa școlară.

Ștefan demonstrează creativitate și gândire critică, experimentează constant pentru a şti ce se potriveşte cel mai bine diverselor situaţii pe care le are de soluţionat și desfășoară o muncă intensă de educare, pentru a fi mereu la curent cu noutăţile din toate domeniile. 

Dovedește independență în creativitate, spirit de observaţie și cu multă perseverenţă, răbdare și sigur pe abilităţile sale și-a format o serie de aptitudini ce mă îndreptățesc să afirm că Ștefan este o persoană specială.

prof. Mariana-Carmen Copilu

Cristian Ștefan Avram nu se oprește aici! Cel mai bun elev din Medgidia vrea să își continue studiile la Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare. A susținut deja simularea la examenul de admitere și a obținut tot nota 10. Urmează examenul propriu zis, însă nimeni nu își face griji, pentru că tânărul s-a pregătit și știe ce are de făcut!

Nu ne rămâne decât să îl felicităm și să îi urăm succes! Felicitări merită și părinții care l-au crescut și educat în spiritul dezvoltării și autodepășirii, dar și profesorii, care i-au călăuzit pașii pe drumul spre performanță!