Arhive

PROIECTUL RENATURARE A LUNCII DUNĂRII CARE VIZEAZĂ LUNCA DUNĂRII SE VA FINALIZA ÎN APRILIE 2016

Se demarează un nou proiect de renaturare a luncii Dunării. Şi asta cu scopul de a dezvolta socio-economic comunitățile locale. Specialiştii spun că totodată aduce beneficii autorităților sau proprietarilor de terenuri agricole din incintele indiguite care se află de-a lungul Dunării.

Principala valoare adăugată proiectului denumit oficial Guvernare participativă activă pentru dezvoltarea durabilă prin reconstrucția ecologică a luncii Dunării o constituie consultarea și implicarea comunităților locale în identificarea celor mai bune soluții, esențiale pentru acceptarea propunerilor pentru renaturare, în armonie cu interesele socio-economice locale. Îmbunătățirea accesului la informații determină creșterea nivelului de conștientizare a localnicilor privind beneficiile pe care refacerea zonelor umede le au în reducerea impactului schimbărilor climatice și reducerea intensității inundațiilor în lungul Dunării.

Renaturarea luncii poate genera, pe temen mediu si lung, premisele unui model de dezvoltare durabilă a comunitaților locale. Reconstrucția ecologica are un însemnat potențial pentru dezvoltarea socio-economică și poate aduce beneficii la nivel local, atat pentru deținatorii de terenuri agricole, cât și pentru micii întreprinzatori.

Proiectul are impact la nivel național și în zonele pilot din raza comunelor din judetul Giurgiu și Călărași, dar și în alte zone propice pentru reconstrucție ecologică de-a lungul Dunării. Proiectul se va finaliza în aprilie 2016.