POSTUL TREBUIE SĂ FIE ATÂT TRUPESC CÂT ŞI SUFLETESC

Postul strict alimentar este lipsit de roade duhovniceşti! Asta susţin preoţii, care avertizează că abținerea de la alimentele de origine animală trebuie să fie însoţită întotdeauna de lupta cu patimile şi de lucrarea virtuţilor. Pentru a primi Sfânta Împărtăşanie oamenii trebuie să fie cu adevărat pregătiți.

Postim pentru a putea birui patimile, pentru a creşte în dragoste faţă de aproapele nostru şi pentru a ne putea ruga lui Dumnezeu cu o inimă mai curată. Însă lipsirea pentru un timp de anumite alimente, este cel mai mic lucru pe care suntem datori să îl facem în vremea postului.

Atâta timp cât omul este alcătuit din două părţi, trup şi suflet, postul trebuie să fie şi el trupesc şi sufletesc. În aceste condiții spovedania este un nou început deoarece păcatele mărturisite sunt iertate de Dumnezeu, dar rănile pe care le-au cauzat sufletului rămân. Ele trebuie vindecate prin rugăciune şi canon, dar şi printr-o prezenţă ritmică şi atentă la scaunul de spovedanie.

În cazul copiilor postul este mai ușor. Însă de la o anumită vârstă si ei sunt așteptați la spovedanie.

Din păcate însă cei mai mulți oameni au uitat ce înseamnă postul. Și dacă pe unii nu îi interesează, alții spun că nu își permit, întrucât alimentele de origine vegetală sunt prea scumpe. Există și credincioși care nu pot să postească deoarece suferă de anumite boli și trebuie să urmeze un regim alimentar strict.

Pentru a curăţa sistematic sufletul şi pentru a creşte spiritual, omul are nevoie de Spovedanie, cum are nevoie de spălarea trupului. Odată cu abandonarea vechilor păcate, omul devine mai atent şi la nuanţele întunecate ale vieţii, spovedeşte nu numai faptele rele, ci gândurile, intenţiile, ideile, care ar putea aduce întuneric în viaţa sa.