Arhive

LA ÎNTÂLNIREA PRIMARILOR DE COMUNE, EDILII S-AU ARĂTAT NEMULȚUMIȚI DE REPARTIZAREA SUMELOR CĂTRE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE

Pe 22 ianuarie, a avut loc ședinţa Consiliului Director al Filialei Judeţene Constanţa a Asociaţiei Comunelor din România. La întrunire au fost prezenți și primarii celorlalte comune membre. În afara ordinii de zi a ședinței, edilii și-au exprimat nemulțumirile față de bugetele alocate în urmă cu câteva zile de către Guvernul României.

La întrevedere au participat primarii comunelor: 23 August, Agigea, Albești, Amzacea, Castelu, Cerchezu, Chirnogeni, Ciocârlia, Cobadin, Crucea, Cumpăna, Cuza Vodă, Grădina, Horia, Ion Corvin, Istria, Lipnița, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă, Pecineaga, Peștera, Poarta Albă, Saraiu, Siliștea, Topalu, Topraisar și Tortoman.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
Analiza Raportului de Progres asupra Acordului de Parteneriat, încheiat între Asociația Comunelor din România și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
Participarea Filialei Județene Constanța a Asocieției Comunelor din România la lucrările Adunării Generale ACoR din perioada 15-18 februarie 2015;
Analiza activității compartimentului de audit public intern de la
nivelul Filialei Județene Constanța, precum și a planului anual de audit;
Situația achitării cotizațiilor pe anul 2015 și a restanțelor, potrivit
nivelurilor prevăzute în Hotărârea Adunării Generale;
Situația achitării contribuției pentru misiunile de audit public intern;
Diverse probleme organizatorice.

Primarii comunelor constănțene s-au arătat nemulțumiți de repartizarea sumelor către unitățile administrativ teritoriale conform prevederilor din 12 ianuarie 2015. Și asta pentru că, spun ei, nu a fost respectat principiul reparțiției bugetare în funcție de: numărul de locuitori, care determină și numărul de consilieri locali, precum și nivelul de salarizare în administrația publică locală. Ca urmare a modificării formulei de alocare a sumelor către localități, un număr de 1383 comune au câștigat la alocația bugetară, în timp ce alte 1486 comune au pierdut. De asemenea, primarii constănțeni solicită punerea în aplicare a prevederilor legilor care privesc salarizarea unitară și corectă a tuturor angajaților din administrația publică locală. Printre propunerile primarilor se află și aceea de a nu se mai cuprinde în bugetul propriu sumele ce reprezintă cheltuielile de personal pentru învățământ și sumele pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități.