ÎNCEP EVALUĂRILE NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASELOR A II-A, A IV-A ȘI A VI-A

Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a continuă și în anul școlar 2014-2015. Elevii se pregătesc de examen încă de la începutul anului școlar și nu vor sub nicio formă să fie luați pe nepregătite. Până la finalizarea gimnaziului cu toții au de susținut mai multe evaluări.

Testele din cadrul EN-2015 sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare. Acestea sunt formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplina de studiu.

După mai mulți ani de experiență în spatele catedrei, cadrele didactice de la Școala „Lucian Grigorescu” știu că Evaluarea Națională vizează doar programa școlară, însă încearcă să-și pregătească elevii cât se poate de bine.

Practic, clasa a II-a trebuie să susțină 3 examene în două zile. În timp ce elevii de clasa a VI-a au evaluări ce vizează competențe de matematică, biologie, fizică, limba și literatura română dar și o limbă străină.

Evaluarea națională va fi susținută de elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în perioada 18 mai – 3 iunie. Rezultatele obținute la EN-2015 nu se înregistrează în catalogul clasei și sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare.