Arhive

CURSURILE GRATUITE DE SPECIALIZARE SE DESFĂŞOARĂ LA CRUCEA ROŞIE CONSTANŢA

Cursuri gratuite pentru ,, Îngrijitoare bătrâni”. Societatea Națională de Cruce Roșie din România anunță că din luna decembrie 2014, va derula în Municipiul Constanța un curs de formare profesională . Activităţile sunt organizate în cadrul proiectului “PRO-SĂNĂTATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”.

În cadrul acestora se pot înscrie persoanele care au absolvit cel puţin opt clase. Dar și cele care sunt angajate cu contract individual de muncă şi nu au calificare deloc sau au un nivel scăzut de calificare în domeniul medico-social.

Documente necesare înscrierii:

• Copia actului de identitate

• Copia certificatului de naştere

• Copia certificatului de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul)

• Copia actului de studii al ultimei şcoli absolvite (diplomă și foaie matricolă)

• Aviz medical cu specificaţia apt curs

• Adeverinţa de la locul de munca (care să ateste faptul că persoana este angajată într-o unitate din domeniul medico-social, cu menţionarea principalelor responsabilităţi din domeniul medico-social, conform fişei postului); în original.

Cursurile sunt gratuite și la înmânarea diplomei absolventul primește suma de 480 RON.