Arhive

CONSILIERII LOCALI DIN MEDGIDIA SE ÎNTRUNESC ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

Consiliul Local Municipal Medgidia se întrunește în ședință joi, 26 martie, de la ora 17.00. Cei 19 aleși locali vor avea de aprobat 14 proiecte de hotărâre. Pe ordinea de zi se află rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal, completarea inventarului privat al municipiului Medgidia dar și vânzarea unor terenuri.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI DE CONSILIU LOCAL
I . PROIECTE DE HOTǍRÂRE:

1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2015

2. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2015

3. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru municipiul Medgidia

4. Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL în anul 2015

5. Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale în anul 2015

6. Aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal, în conformitate cu prevederile H.G. nr.742/2014

7. Aprobarea completării inventarului privat al municipiului Medgidia

8. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului teren în suprafaţă de 300 mp, situat în Medgidia, str.Văii, nr.26 cu destinaţia construire locuinţă individuală

9. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului ce aparţine domeniului privat al municipiului Medgidia, situat în Remus Opreanu, str.Plantelor, lot 4 pentru locuintă individuală

10. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului ce aparţine domeniului privat al municipiului Medgidia, situat în Valea Dacilor, str.Berzei nr.10 pentru locuintă individuală

11. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului ce aparţine domeniului privat al municipiului Medgidia, situat în Valea Dacilor, str.Berzei nr.12 lot29 pentru locuintă individuală

12. Aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu în suprafaţă de 14mp situat în municipiul Medgidia, str.Dezrobirii, nr.1D-Piaţa Nord

13. Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. Apollo Ecoterm SRL Medgidia

14. Aprobarea modificării şi completării domeniului public municipiului Medgidia

II . DIVERSE