CONCURS PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR LA APOLLO ECOTERM SRL MEDGIDIA

Primăria municipiului Medgidia organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei contractuale de conducere, de director general la SC APOLLO ECOTERM SRL. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă; vechime în funcţie de conducere de minimum 3 ani; abilităţi; cunoştinţe operare PC etc.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
10 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
– 12 octombrie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, Județul Constanța, str. Decebal nr. 35, camera 19, telefon 0241/814.085.