Arhive

SENATORUL NICOLAE MOGA A TRECUT ÎN REVISTĂ REALIZĂRILE SALE DIN ANUL 2014

Senatorul Nicolae Moga a făcut o sinteză a realizărilor pe care le-a avut în anul 2014. Potrivit alesului activitatea din Parlament a fost una bogată în ceea ce privește inițiativele legislative. Moga nu a neglijat nici acțiunile de la nivel de Colegiu Senatorial. Așa cum i-a obișnuit pe alegători acesta întreprins activități medicale, sociale, culturale și religioase pentru a veni sprijini în sprijinul cetățenilor.

În ceea ce privește inițiativele legislative senatorul Nicoale Moga a avut un câte ceva de spus la fiecare domeniu. Însă din punctul său de vedere propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului din lege ce privește sistemul unitar de pensii publice este cel mai important aspect.

Alte inițiative ar fi: propunerea legislativă pentru modificarea legii care privește organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, dar și cea care privește sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. În 2014 Nicolae Moga a avut si mai multe declarații în parlament…

Nicolae Moga a vorbit în fața colegilor și despre comportamentul agresiv față de jurnaliști și atacurile asupra libertății de exprimare.

În agenda politicii externe a avut mai multe întrevederi importante. Printre acestea se numără cea cu ambasadorul Ucrainei la București, Teofil Bauer. Pe parcursul discuțiilor au fost punctate subiecte ce țin de situația internă a Ucrainei.
Și împlinirea a celor 150 de ani de la înființarea Senatului României a fost o întrevedere importantă la care senatorul a luat parte. Un alt subiect ridicat de către Nicolae Moga a fost cel al acțiunilor realizate în colegiul senatorial 2 Constanța.

La întrunire senatorului Nicolae Moga cu presa au luat parte directorul adjunct al Direcției de Asistență Socială, Mihaela Ristea și directorul general al Casei de Pensii Cristina Samuilă. Cele două au vorbit de noile reglementări în domeniile în care activează și au prezentat rapoartele statistice din anul 2014.

În cadrul evenimentului a luat cuvântul și Loredana Bălăceanu, medic specialist. Aceasta este un partener activ al senatorului Nicolae Moga. Împreună au venit în sprijinul oamenilor din mediul rural. Aceștia au beneficiat de controale medicale gratuite în „Cabinetul Medical intitulat generic Moga Mobil”.