PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL CUMPĂNA VIN ÎN ÎNTÂMPINAREA FEMEILOR CU UN NOU PROIECT

Primăria și Consiliul Local Cumpăna au organizat o dezbatere în cadrul programului „Cariere de succes în domenii de ocupare nontradiționale pentru femei”. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Agenția Națională Antidrog și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al județului Constanța.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Egalitate pe piața muncii – Șansa TA la un viitor mai bun!”. El este implementat de Agenția Națională Antidrog și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013. Proiectul își propune să contribuie la creșterea oportunităților de angajare pentru femeile ce aparțin grupurilor vulnerabile în vederea creării unei piețe a muncii inclusive.

Principalele direcţii de acţiune sunt următoarele: creşterea oportunităţilor de angajare pentru femeile aflate în situaţii de risc de excluziune socială; îmbunătăţirea accesului egal la ocupare şi construire a unei cariere de succes; implicarea autoritățţilor publice (centrale şi locale) şi a altor organizaţii relevante în probleme ce ţin de egalitatea de şanse; accesul egal al femeilor pe piaţa muncii.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice local, asistenți sociali, psihologi, cadre didactice, membrii ai societății civile, reprezentanți ai Poliției precum și femei reprezentante ale grupului țintă al proiectului.