INSPECŢIA DE PREVENIRE DIN CADRUL I.S.U. „DOBROGEA” A DESFĂŞURAT ACŢIUNI DE CONTROL

Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” a organizat şi desfăşurat 81 acţiuni de control la operatori economici şi instituţii. Printre ele se numără şi unităţile sanitare. Verificările au vizat aplicarea legii în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Pe timpul desfăşurării controalelor au fost constatate 362 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă. Din numărul total 41 au fost soluţionate pe timpul controalelor. Ca urmare a neregulilor constatate a fost aplicat un număr de 322 sancţiuni, dintre care, 234 au fost avertismente iar 88 amenzi în cuantum de 69.722 lei.

Principalele nereguli au constat în:
-mijloace de încălzire exploatate cu deficienţe;
-instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător;
-deficienţe de ordin organizatoric la nivelul obiectivelor controlate;
-neobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru unele clădiri;
-neîntreţinerea instalaţiilor de stingere a incendiilor etc.

Un rol important în prima lună din 2015, l-au avut şi acţiunile de informare preventivă din cadrul Campaniilor Naţionale de Informare şi Pregătire a Populaţiei. Campaniile „Nu tremur la cutremur” şi R.I.S.C. „Siguranţa nu este un joc de noroc!”, vor continua şi în următoarele luni.

Obiectivul Campaniei „Nu tremur la cutremur” îl constituie conștientizarea, informarea și pregătirea populației pentru a reacționa corect în situația producerii unui cutremur. În schimb, Campania „RISC. Siguranţa nu este un joc de noroc!” vizează reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.