EVALUAREA FIZICĂ A CANDIDAŢILOR LA ADMITEREA ÎN ȘCOLILE MAI. IATĂ CE TREBUIE SĂ FACI! [VIDEO]

Proba pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ #MAI presupune…

Proba pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ #MAI presupune parcurgea unui traseu practic-aplicativ în cel mult 2 minute 25 de secunde.
Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat”.

Probele sunt descrise, succint, în filmul de mai jos: