RELAȚIA PROFESOR-ELEV-PĂRINTE ASIGURĂ SUCCESUL LA CAPITOLUL ÎNVĂȚĂMÂNT

Relația profesor-elev-părinte este una foarte importantă și asigură succesul școlar. Specialiștii spun că prin armonie elevul poate să-și descopere resursele, bogăția interioară, dar și să se exprime. Astfel va reuși să se identifice, să își creeze o personalitate și să ajungă la potențialul său intelectual maxim.