Arhive

DECIZIILE LUATE DE CONSILIERII LOCALI DIN MEDGIDIA [VIDEO + FOTO]

Joi, 25 noiembrie 2021, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal care a avut pe ordinea de zi 15 proiecte de hotărâre, ce au fost aprobate în totalitate.

La primele puncte au fost aprobate următoarele proiecte de hotărâre: proiectul de hotărâre nr. 204/10.11.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 30.09.2021 și proiectul de hotărâre nr. 206/11.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2021. Pentru secțiunea funcționare se suplimentează sumele la capitolele Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, Transporturi (Străzi). S-a suplimentat secțiunea Dezvoltare cu sumele încasate din valorificarea unor bunuri și cu sumele primite de la bugetul U.E. pentru dezvoltarea unui proiect cu finanțare europeană. Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost suplimentate în vederea susținerii lucrărilor la unitățile școlare.

Proiectul de hotărâre nr. 209 a vizat aprobarea formulării unei solicitări de preluare a Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu” din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia. Prin aprobarea acestui proiect, administrația locală dorește reabilitarea, dotarea și modernizarea în vederea repunerii în valoare a clădirii muzeului. Imobilul va găzdui activități culturale, dar și de promovare a patrimoniului cultural, arheologic, etnografic, lingvistic dobrogean.

 Un alt proiect votat în ședința lunii noiembrie a fost cel referitor la aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice, prin eșalonare la plată. Acest proiect vine în ajutorul cetățenilor prin întreruperea/amânarea procesului de executare silită asupra contribuabililor cu restanțe dar și, pe de altă parte urmărește îmbunătățirea gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale, prin încasarea lor efectivă conform graficelor de eșalonare.

În ședința lunii noiembrie au mai fost aprobate și proiectele:

 • proiect de hotărâre nr. 210 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a Centralei Termice nr. 13, în vederea valorificării
 • proiect de hotărâre nr. 208 privind aprobarea aderării comunei Săcele din județul Constanța la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanţa”
 • proiect de hotărâre nr. 212 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a imobilului Grup sanitar public Bazar, situat în mun. Medgidia, str. Pieței, jud. Constanța, în vederea demolării
 • proiect de hotărâre nr. 213 privind radierea dreptului de proprietate al Municipiului Medgidia pentru imobilul teren în suprafață de 414 mp, situat în mun. Medgidia, str. Libertății, nr. 1 A, jud. Constanța
 • proiect de hotărâre nr. 214 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului De 1856 tronson 3 situat în extravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 13236/11.11.2021.
 • proiect de hotărâre nr. 215 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2021
 • proiect de hotărâre nr. 216 privind transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 20 mp teren, parte din imobilul identificat cu număr cadastral 104956 și înscris în Cartea Funciară Nr. 104956, proprietate publică a Municipiului Medgidia, către S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A.
 • proiectul de hotărâre nr. 217 prin care se ia act de încheierea contractului de administrare nr.160/22.08.2017 și a actului adițional nr. 1/07.06.2021 la acesta, încheiate cu Școala Gimnazială ,,Mircea Dragomirescu’’  
 • proiectul de hotărâre nr.218 prin care se ia act de încheierea contractului de administrare nr.161/22.08.2017 și a actului adițional nr. 1/30.07.2021 la acesta, încheiate cu Școala Gimnazială ,,Spiru Haret’’
 • proiectul de hotărâre nr. 219 prin care se ia act de încheierea contractului de administrare nr.168/22.08.2017 și a actului adițional nr. 1/11.12.2021 la acesta, încheiate cu Școala Gimnazială ,,I.L. Caragiale’’  
 • proiectul de hotărâre 220 prin care se ia act de încheierea contractului de administrare nr.164/22.08.2017 și a actului adițional nr. 1/07.06.2021 la acesta, încheiate cu Școala Gimnazială ,,Mircea Dragomirescu’’.