CONTESTAȚIA DEPUSĂ DE ZOE MIHAELA DARDAC, ÎN CADRUL CONCURSULUI PENTRU FUNCȚIA DE MANAGER, RESPINSĂ CA INADMISIBILĂ [DOCUMENT]

 

Joi, 22 martie 2018, a avut loc concursul pentru ocuparea funcției de manager în cadrul Spitalului Municipal Medgidia. În urma analizării proiectelor de management, comisia de evaluare a decis ca „fotoliul” de manager al unității spitalicești să fie ocupat de Eugen Aglițoiu. Potrivit rezultatelor, prestația celui care a asigurat interimatul, a fost notată cu 9,49, pe locul doi s-a clasat dr. Salem Zahra cu 8,54 și pe ultimul loc Zoe Dardac care a obținut nota 5,16.

 

Candidații nemulțumiți de rezultat au putut depune contestații până sâmbătă la ora 12:00. Zoe Mihaela Dardac a fost singura care a depus contestație, însă comisia de soluționare a contestațiilor a decis: „RESPINGE CONTESTAȚIA CA INADMISIBILĂ.” Motivul pare să fie continutul contestației, care nu făcea referire la evaluarea candidatului Zoe Mihaela Dardac, ci la faptul că lucrarea câștigătorului (n.r. Eugen Aglițoiu) „are prea multe pagini”, fapt care a determinat-o pe Zoe Mihaela Dardac să conteste legitimitatea concursului la care s-a prezentat. Potrivit surselor noastre, în continutul contestației se fac referiri și la faptul că înainte de a fi numit manager interimar, Eugen Aglițoiu a deținut funcția de asistent șef (Secția Neurologie).

 

În acest context membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor au decis să respingă, ca inadmisibilă, contestația depusă de candidatul Zoe Mihaela Dardac. 

 

 Portivit regulamentului de organizare a concursului cuprins în ordinul 1520:
„ART. 9 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în principal următoarele atribuţii:
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul verificării dosarelor candidaţilor;
b) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea probei constând în susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management;
c) transmite rezultatele contestaţiilor, prin intemnediul secretarului comisiei de concurs către biroul de resurse umane al spitalului, pentru a fi comunicate candidaţilor.
(2) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi sunt aduse la cunostinţa contestatarului prin afişare la sediul spitalului şi prin publicare pe pagina de internet a spitalului, în termen de maximum 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor.”

 

În concluzie, ca urmare a deciziei Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, Eugen Aglițoiu rămâne manager al Spitalului Municipal Medgidia.
 

Iată decizia comisiei

VIZUALIZEAZĂ/SALVEAZĂ – DOCUMENT DECIZIE-COMISIE-DE-SOLUTIONARE-CONTESTATII