CONSILIUL LOCAL SE VA REUNI ÎN VEDEREA APROBĂRII PROIECTELOR PROPUSE DE PRIMAR

Joi aleşii locali din Medgidia se întrunesc în ședință ordinară. Consilierii se vor reuni pentru a dezbate proiectele propuse de primar. Astfel că, deciziile ce urmează a fi luate sunt în mâna aleșilor care spun că de fiecare dată că votează pentru binele cetăţenilor care le-au acordat votul.

Ordinea de zi cuprinde 11 proiecte de hotătâre ce au ca subiect de plecare probleme ale municipiului ce trebuie rezolvate în perioada următoare. Astfel, aleşii vor dezbate:

  • Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2014;
  • Aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local Medgidia în Consiliile de administrație și în Comisiile de evaluare și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în raza administrativ teritorială a municipiului Medgidia;
  • Aprobarea Master Planului pentru sectorul de apă și apă uzată aferent județului Constanța, versiunea februarie 2014;
  • Aprobarea completării inventarului domeniului privat al municipiului Medgidia;
  • Retragerea dreptului de folosință asupra unor loturi de teren și aprobarea atribuirii acestora în folosință gratuită pentru construirea de locuințe proprietate personală, tinerilor înscriși în lista de proprietăți aprobată pe legea 15.

Așa cum ne-au obișnuit cei care se află la cârma Medgidiei, vor discuta în partea a doua a ședinței problemele diverse. Fiecare consilier care deţine informații de la cetățeni sau are o părere proprie în legătură cu problemele ivite în oraș, vorbeşte în faţa consilierilor şi poate propune soluţii.