CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA SE VA REUNI ÎN VEDEREA APROBĂRII PROIECTELOR PROPUSE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI

A fost anunțată ședința ordinară aferentă lunii octombrie la primăria municipiului Medgidia. Consilierii se vor reuni pentru a dezbate proiectele propuse de primar. Deciziile cad în sarcina aleșilor locali care trebuie să aleagă ce este bine pentru cetățeni.

Pe ordinea de zi se află 16 proiecte de hotătâre. Acestea au ca temă principală problemele municipiului ce trebuie rezolvate în perioada următoare. Consilierii au de votat: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia; Modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia; Aprobarea suplimentării numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2014; Modificarea componenței Consiliului de administrație al Școlii „Mihail Sadoveanu” Medgidia; Aprobarea tarifelor aferente lucrărilor practicate de SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia; Aprobarea închiderii unor puncte de lucru ale SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia; Aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 55/2014 la nivelul Consiliului Local Medgidia, județul Constanța, cu referire la domnul Butnaru Marian.

în partea a doua a ședinței aleşii vor trece la capitolul diverse şi fiecare consilier care are informații de la cetățeni sau o părere proprie în legătură cu o problemă ivită în oraș, o propune spre a fi dezbătută.