CARDURILE DE SĂNĂTATE, VOR FI ACTIVATE DE LA 1 FEBRUARIE 2015

În proiectul Hotărârii de Guvern se menționează că utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se va face de la 1 februarie 2015. Conform președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea, până la 1 februarie se face inițierea cardurilor, de către medicii de familie, astfel încât acestea să devină active.

Același proiect de act normativ prevede că asiguratul va suporta costurile fabricării și distribuirii cardului în cazul în care acesta îi este furat ori se deteriorează sau se pierde. Același lucru este valabil în cazul modificării datelor personale de identificare. Vasile Ciurchea, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a declarat că până la 1 februarie se face iniţierea cardurilor, de către medicii de familie, astfel încât acestea să devină active.

,,Asiguratul suportă contravaloarea cardului national, precum si cheltuielile aferente distributiei acestuia, în situaţia solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum şi în situaţia modificării datelor personale de identificare.”

Eliberarea unui nou card național se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la Casa de Asigurări de Sănătate în a cărei evidență se află persoana respectivă. Până la eliberarea noului card, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverințe eliberate de Casele de Asigurări de Sănătate.