Arhive

CAMERA DEPUTAŢILOR LIMITEAZĂ ÎNCASĂRILE ŞI PLĂŢILE EFECTUATE CU NUMERAR

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, proiectul de lege care limitează încasările şi plăţile în numerar efectuate de firme. Pentru a putea intra în vigoare, noile reguli trebuie promulgate de preşedintele ţării şi ulterior publicate în Monitorul Oficial.

O noutate se referă la operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de firme, către persoane fizice. Acestea s-ar putea efectua cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 de lei către o persoană.

Firmele vor putea efectua încasări şi plăţi în limita a 5.000 de lei/zi Potrivit proiectului de lege, încasările în numerar de la operatorii economici se vor realiza în limita unui plafon zilnic de 5.000 de lei de la o persoană, iar plăţile în numerar către firme se vor efectua în limita unui plafon zilnic de 5.000 de lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 de lei/zi. În ceea ce priveşte plăţile din avansuri spre decontare, acestea urmează să se realizeze în limita unui plafon zilnic de 5.000 de lei stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Nerespectarea plafoanelor stabilite pentru încasările şi plăţile în numerar se va sancţiona cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 de lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va efectua de către organele Ministerului Finanţelor, ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale subordonate.

NU SE APLICĂ PLAFOANELE ÎN NUMERAR LA:
– depunerea de numerar în conturile deschise la bănci, inclusiv în automatele de încasări în numerar;
– plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute;
– plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
– retragerea de numerar din conturi deschise la bănci pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal;
– transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către BNR;
– depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Prevederile cuprinse în proiectul de act normativ nu se aplică pentru contractele încheiate anterior intrării în vigoare a legii. Limitarea plăţilor în numerar va fi extinsă şi la alţi operatori economici decât persoanele juridice, cum sunt persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber-profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică.
foto: wall-street.ro