Arhive

Atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Constanţa

Consilierii judeţeni s-au reunit în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 21 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Ședința s-a ținut în regim fizic și au fost prezenți un număr de 32 de consilieri județeni.
Un proiect de hotărâre deosebit de dezbătut a fost cel cu privire la actualizarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028 aprobat prin Hotararea Consiliului Județean nr. 210/2021. Referitor la anexele Proiectului de Hotărâre, au fost identificate anumite neconcordanțe de ordin tehnic între conținutul acestora și situația reală, cu privire la numărul de kilometri aferenți unor trasee, a unor grafice de circulație și a nominalizării unor stații publice de călători. Operarea Serviciului pe perioada primelor luni ale anului curent, în baza noului program de transport, a evidențiat necesitatea adaptării programului de transport utilizat în aceste contracte de servicii publice la cererea de transport real identificată pe trasee și la noile solicitări ale UAT-urilor cu privire la modul concret de desfășurare al Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate. Mai multe detalii despre acest proiect puteți găsii aici. http://www.cjc.ro/dyn_doc/Hotarari/Proiecte/2023/Sedinta_03_din_31.03.2023/78.pdf

Atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Constanţa este o prioritate a CJC. Instituţia intenționează să depună la finanțare proiectul „Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” în cadrul Programului Regional 2021-2027. Proiectul îşi propune edificarea unui obiectiv turistic modern, unic la nivel național prin tematica propusă și care va rivaliza cu cele mai frumoase acvarii din centrul și sud-estul Europei, contribuind totodată la dezvoltarea coerentă tehnico-economică a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Astăzi, consilierii judeţenii au aprobat indicatorii tehnico-economici faza SF/DALI, conform cărora, valoarea totală a investiției se ridică la 74.943.637,57 lei fără TVA.

Tot în cadrul ședinței aferente lunii martie, consilierii judeţeni au aprobat modificarea listei de investiţii pentru anul 2023, a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” Constanţa. Modificarea constă în introducerea unei noi poziţii pentru achiziţionarea unui număr suplimentar de cinci containere de tip storage. Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici.
Şi în cazul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, vorbim de o rectificare a listei de investiţii în vederea achiziţiei de echipamente, utilaje şi instalaţii necesare retehnologizării instituţiei. Lista de investiţii actualizată poate fi consultată aici.
Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a fost cel referitor la aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al judeţului Constanţa şi al instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, precum şi a situaţiilor financiare la data de 31 decembrie 2022. Situaţiile prezentate oferă o imagine clară a poziţiei şi performanţei financiare a instituţiei, oferind totodată informaţii pe larg cu privire la activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean Constanţa şi pot fi accesate aici .
Consiliul Judeţean Constanţa aproba în luna noiembrie a anului trecut, reorganizarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, prin transformarea în societate pe acţiuni cu asociat unic UAT Judeţul Constanţa, cu denumirea de “Drumuri Judeţene Constanţa S.A.”. Ca urmare a apariţiei unor modificări legislative, survenite ulterior reorganizării RAJDP Constanţa, s-a impus adoptarea unui proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor prevederi ale Actului constitutiv al actualei societăţi, astfel încât acestea să fie armonizate cu dispoziţiile Legii Nr. 265/2022.
Tot în ședința de astăzi au fost aprobate și proiectele privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul de Artă Constanța și modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Muzeul de Artă Constanța. Pe structura precedentă Muzeul de Artă avea un număr de 26 de posturi, la fel și pe cea actuală. Modificarea propusă nu afectează numărul de posturi existent și este necesară pentru a asigura desfășurarea activității instituției în condiții de normalitate și legalitate.

Regulamentul de Organizare și Funcționare este ajustat pe noua organigramă și a primit avizul prealabil din partea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii.
Ultimul proiect al ședinței recente a fost cel privitor la aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Amzacea pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publică a UAT Comuna Amzacea, din domeniul public al UAT Comuna Amzacea în domeniul public al UAT Județul Constanța. În vederea modernizării ”Oborului General Scărișoreanu”, Consiliul Județean Constanța solicită Consiliului Local al Comunei Amzacea demarearea procedurilor necesare în vederea trecerii bunului imobil teren, în suprafață de 8556 mp, situat în strada Morii, nr. 8, comuna Amzacea, loc. General Scărișoreanu, județ Constanța, proprietate publică a comunei Amzacea, din domeniul Public al Comunei Amzacea în domeniul public al UAT Județul Constanța.