Arhive

ABADL: DEZBATERE PUBLICĂ PENTRU PROIECTUL CELUI DE-AL DOILEA PLAN DE MANAGEMENT

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral a elaborat proiectul celui de-al doilea Plan de Management al Bazinului Hidrografic, pentru perioada de planificare 2016 – 2021.
O etapă importantă în vederea finalizării celui de-al doilea Plan de Management o reprezintă procesul de consultare și participare a factorilor interesați și a publicului larg, proces ce răspunde cerințelor art.14 din Directiva Cadru Apă 60/2000 a Uniunii Europene.
Până în luna iunie 2015, la nivelul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral se vor organiza întâlniri, cu factorii interesați (aglomerări umane, industrie, agricultură, hidroenergie, transporturi, etc.) în scopul consultării acestora pe probleme specifice. Totodată, vor fi discutate măsurile pentru reducerea poluării apelor cu substanțe organice, nutrienți și substanțe periculoase, precum şi măsurile pentru atenuarea alterărilor hidromorfologice, pe care factorii interesați menționați trebuie să le implementeze în următorii 6 ani.
În cadrul dezbaterilor publice, fiecare participant are posibilitatea să-și exprime punctul de vedere și să contribuie cu propuneri pertinente la îmbunătățirea acestui document.
În acest sens, documentul cu toate anexele aferente a fost publicat pe website-ul pe ABADL: http://www.rowater.ro/dadobrogea/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx) în vederea accesului la informații, pe o perioadă de 6 luni (până la 22 iunie 2015), a tuturor factorilor.
Părerile celor interesaţi pot fi trimise în scris pe adresele de e-mail : luminita.gheorghe@dadl.rowater.ro si alina.ragalie@dadl.rowater.ro
sursa: ABADL