11 proiecte de hotărâre, aprobate în unanimitate de consilierii din Medgidia, în ședința ordinară a lunii septembrie

Luni, 30 septembrie 2019, la Primăria municipiului Medgidia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal. Pe ordinea de zi au fost înscrise 11 proiecte de hotărâre, toate întrunind numărul de voturi necesar pentru a fi admise.

La primul punct de pe ordinea de zi a fost aprobată nominalizarea în Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul municipiului Medgidia a șefului Poliției Municipiului Medgidia , în persoana domnului Tomescu Eugen Aurel, Comisar Șef.

La punctul 2 a fost aprobată organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Poliției Locale a municipiului Medgidia.

La punctul următor s-a aprobat desemnarea arhitectului șef, președinte al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Medgidia.

Proiectul de hotărâre cu numărul 4 pe ordinea de zi a vizat stabilirea contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/membru de familie și de gradul de dependență începând cu 01.09.2019 . Potrivit prevederilor art.32 din OUG nr.114/2018, ,,începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari […] se menține la 640 lei și începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% și este de 704 lei”. Astfel, s-a impus stabilirea contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu în funcție de nivelul venitului net lunar.

Un alt proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a fost referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare Imobil Teren. Suprafața terenului este de 16.000 mp. Se regăsesc trei zone de reglementare, astfel: zonă de locuințe colective, zonă de locuințe individuale și colective mici, precum și o zonă mixtă (locuințe coelctive, spații comerciale, administrative, de alimentație publică).

De asemenea, s-a aprobat și proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Delimitat de Canalul Dunăre Marea Neagra (Nord), strada Progresului, Incinta Port (Est), drum de aces nr. 1 CDMN, strada Progresului (Sud), cartier de locuințe pentru tineri – Legea 15/2003 (Vest). Terenul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism, în suprafaţă de 33024 mp, a fost împărţit în patru zone de reglementări. Având în vedere amplasamentul zonei studiate, în vecinatatea Canalului Dunăre Marea Neagră, a Portului Medgidia şi a cartierului de locuinţe pentru tineret, zona studiată reprezintă o zonă propice dezvoltării unei investiții imobiliare –cu funcţiuni mixte ce îmbină zone rezidenţiale, spaţii verzi şi funcţiuni de necesitate publică.

În ședința ordinară a lunii septembrie, consilierii locali au aprobat repartizarea a trei unități locative situate în blocuri ANL, solicitanților aflați la pozițiile 4, 5 și 6 din lista de priorități.

Alte proiecte aprobate în ședința din 30 septembrie au vizat: neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziționarea produselor, Programului pentru școli al Romaniei și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Medgidia, precum și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019.

Compartimentul Relații Publice și Presă

foto: arhivă