VENITURILE PE ANUL 2014 TREBUIE DECLARATE PÂNĂ PE 25 MAI

Persoanele fizice sunt obligate să raporteze la ANAF veniturile realizate în 2014. Anul acesta formularul 200 poate fi transmis printr-un nou serviciu al Fiscului, nu doar prin variantele clasice. Declaraţia privind veniturile realizate în România – are termenul limită de depunere la ANAF data de 25 mai.

Conform instrucţiunilor de completare a formularului, există mai multe categorii de contribuabili care au obligaţia de a depune documentul. Mai exact, este vorba despre persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
– activităţi independente;
– cedarea folosinţei bunurilor;
– activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
– piscicultura, silvicultura;
– transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
– operaţiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate.

Persoanele fizice au la dispoziţie mai multe variante pentru a trimite la Fisc Declaraţia de venituri. Astfel, formularul 200 se poate depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratură organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. De asemenea declarația poate fi transmisă prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de către contribuabilii persoane fizice care deţin un certificat digital, care semnează în nume propriu formularul.