Arhive

“Trebuie să protejăm și să punem în valoare această bijuterie arheologică”

​A fost prezentată formula finală avizată a documentației tehnico-economice, Faza SF/DALI și PT+DDE, aferentă obiectivului cu titlul „Conservarea, protejarea și punerea în valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”.

Ansamblul Rupestru Murfatlar este un monument istoric de clasă A, aflat în domeniul public al județului Constanța. Obiectivul vechi de peste 1000 ani (sec. X d. Hr.) se află într-o stare avansată de degradare, accentuată însăși de fragilitatea deosebită a întregului ansamblu (structura constructivă – cretă). În ultimii ani, Consiliul Județean Constanța a început demersurile pentru reabilitarea monumentului, iar în acest sens a încheiat un protocol cu Institutul Național al Patrimoniului și cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, scopul acestei colaborări fiind reprezentat de oferirea de informații esențiale legate de reabilitarea monumentului și a supus consultării publice propunerea de inițiere a proiectului.

​“Depunem eforturi constante pentru a da valoare tuturor obiectivelor arheologice ale acestui județ și am convingerea că suntem pe drumul cel bun. În luna ianuarie vom întocmi caietul de sarcini pentru acest obiectiv. Fac această precizare, pentru că, de cele mai multe ori, proiectele dezvoltate de CJC, pe această latură, au avut de suferit din cauza întocmirii defectuoase a caietelor de sarcini. Acest mod de lucru, extrem de păgubos, a dus la eșecul multor proiecte.
Am cerut de la bun început, atât echipei de proiectanți, cât și echipei din cadrul Direcției de Proiecte a CJC, coordonată de vicepreședintele Petre Enciu, să dea dovadă de rigurozitate, în așa fel încât acest proiect să cuprindă absolut toate fazele, de la eliminarea și stabilizarea eroziunii ansamblului, până la protecția și conservarea acestuia. Trebuie să protejăm și să punem în valoare această bijuterie arheologică”.

a declarat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța

​Pe parcursul a mai bine de un an de zile, Consiliul Județean Constanța derulat activități specifice ce au vizat atribuirea și derularea contractului de prestări servicii de proiectare și asistență tehnică, în prezent fiind finalizată și recepționată documentația tehnico-economică aferentă fazelor SF/DALI și PT+DDE.

Proiectul elaborat de Asocierea RESTITUTIO S.R.L – REMON PROIECT S.R.L. a fost aprobat de către toți avizatorii impuși prin Certificatul de urbanism și a obținut avizele favorabile ale Ministerului Culturii. În paralel, CJC a depus toate eforturile instituționale pentru identificarea de finanțări nerambursabile pentru conservarea, protejarea și punerea în valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar.

Astfel, într-o primă etapă, documentațiile tehnico-economice (SF/DALI și PT+DDE) în valoare de aproximativ 300.000 euro au fost solicitate la finanțare de către Serviciul Pregătire Proiecte Europene al CJC în cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (proiect aflat în implementare) iar ulterior, proiectul european „Conservarea, protejarea și punerea în valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar” va fi depus la finanțare în cadrul perioadei de programare 2021-2027.

​“Astăzi încheiem un capitol important din viața acestui monument, pentru care de mai bine de 50 de ani nu s-a făcut nimic. Ne afăm în situația în care acest monument este în pericol și trebuie să intervenim urgent. Avem un proiect tehnic complet, inclusiv cu date privind execuția. Ansamblul Rupestru Murfatlar este un monument de Clasa A ce merită să fie restaurat, consolidat și pus în valoare. Și putem face asta cu bani europeni. Execuția de lucrări va fi foarte scumpă, valoarea acesteia se ridică la aproximativ 35 de milioane de euro. Sper că anul viitor să avem un contract atribuit pentru execuția de lucrari. Nu vom pierde timpul”.

a precizat Petre Enciu, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța

Aceasta este singura inițiativă a instituțiilor publice din România care a fost unanim acceptată de avizatori (încercări de-a lungul timpului au fost numeroase, susținute cu predilecție de către Ministerul Culturii și Institutul Național al Patrimoniului), proiectul CJC fiind, până la acest moment, un demers ambițios de succes în ceea ce privește restaurarea și punerea în valoare a acestui monument, singurul sit de pe teritoriul Dobrogei care are potențialul de a fi inclus în patrimoniul UNESCO