Arhive

SUBIECTE SIMULARE LIMBA ROMÂNĂ – VEZI SUBIECTELE

Accesul elevilor in sali a fost permis pana la ora 8:30, iar simularea incepe la ora 9:00, cand s-au deschis plicurile sigilate cu subiectul multiplicat.

Timpul destinat rezolvarii subiectelor la Limba si literatura romana a fost de 3 ore, iar elevii au fost fi supravegheati de doi profesori de alta specialitate.

Iată ce subiecte au picat la simularea de bac de la română:

La clasa a XI-a, la subiectul al III-a, elevii au avut de comentat o comedie. La subiectul al II-lea, aceştia au avut de exprimat o opinie referitoare la rolul reţelelor de socializare în educaţie.

La clasa a XII-a, la subiectul al III-lea, elevii au avut de expus relaţia dintre personaje într-o ope

ră aparţinând lui Rebreanu. La subiectul al II-lea aceştia şi-au exprimat opinia despre disciplinele umaniste.

La ambele clase, subiectul I a vizat exerciţii de gramatică.

Pentru proba de limba şi literatura română, din conţinuturile pentru simulare sunt exceptate următoarele: reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală – conținuturi asociate competenței specifice 1.1; textul dramatic postbelic – conținut asociat competenței specifice 2.3; limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii – conținut asociat competenței specifice 2.5; simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică, curente culturale/literare românești în context european – conținuturi asociate competenței specifice 3.2; interpretări și judecăți de valoare exprimate în critica și în istoria literară – conținuturi asociate competenței specifice 4.3; autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

simulare_bac_romana02

simulare_bac_romana04