Arhive

[UPDATE] ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ LA PRIMĂRIA MEDGIDIA [VIDEO]

Consilierii locali și-au dat întâlnire la sediul primăriei. Nu însă într-o ședință ordinară, ci una extraordinară. Pe ordinea de zi au fost înscrise patru proiecte de hotărâri care nu puteau fi amânate.

Proiectele de hotărâre care au fost discutate la şedinta extraordinara a consiliului local Medgidia au fost:

1. Aprobarea modificării şi completării anexei nr 1 la HCL nr. 59/2009, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Medgidia.

2. Aprobarea încheierii unui act adiţional de parteneriat încheiat între Municipiul Medgidia şi Asociaţia Med – Cer

3. Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1337 mp, liber de orice sarcini, situat în Medgidia, str Poporului nr 48, către Compania Naţională de Investiţii SA pe durata de executare a obiectivului „Sala De Sport”

4. Exprimarea agnajamentului CLM de a asigura finanţarea pentru lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului, racord la utilităţi, întretinerea şi exploatarea după finalizare a obiectivului de investiţie „Sală de Sport” din Medgidia, str. Poporului nr 48

 

Aleşii locali au aprobat în unanimitate de voturi toate cele patru proiecte de pe ordinea de zi.