ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA MEDGIDIA

Marți, 15 octombrie 2019, la Primăria Municipiului Medgidia s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal, care a avut pe ordinea de zi patru proiecte de hotărâre. Toate proiectele au întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi admise.

La primul punct a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Propunerea a avut în vedere necesitatea efectuării modificării stabilite de Codul administrativ și de legislația privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de asistență socială. Structura propusă nu implică suplimentarea sau diminuarea numărului existent de posturi, astfel se respectă încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitatea administrativ teritorială, precum și încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Al doilea proiect aprobat în ședința extraordianară a fost cel referitor la instituirea unor facilități fiscale pentru agenții economici. În acest sens, persoanele juridice vor fi stimulate în vederea achitării voluntare a obligațiilor restante la 31 decembrie 2018.

Consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Medgidia conform anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 8732/04.10.2019. A fost introdus în domeniul public imobilul teren situat în Medgdia, strada Independenței, nr. 1, și anume parcul preluat de la I.M.U.M.

La ultimul punct de pe ordinea de zi a fost votat proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pe anul 2019. A fost inclusă în bugetul local suma obținută din fonduri europene pentru proiectul ,,Construire ansamblu de locuințe sociale și modernizarea străzii Cocorilor în Municipiul Medgidia, județ Constanța”. De asemenea, se are în vedere necesitatea extinderii rețelei electrice de interes public pe strada Berzei din localitatea Valea Dacilor și pe străzile din cartierul de est, precum și extinderea conductei de gaze naturale pe străzile Tineretului și Dumbarava Roșie.