ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU LA MEDGIDIA

Consilierii locali din Municipiul Medgidia au fost convocați în ședința extraordinară. Iată ordinea de zi:

1. Modificarea și completarea H.C.L. nr.156/19.10.2017 privind aprobarea proiectului „Culture Eternity” finanţat prin România – Bulgaria Cross – Border Cooperation Operational Programme, în parteneriat cu Primăria oraşului Elena – Bulgaria, precum şi a contribuţiei de 2% din bugetul proiectului
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2018
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Etapa 2 a proiectului „Modernizarea, extinderea şi optimizarea consumului energetic – sistem de iluminat public in Municipiul Medgidia”
Inițiator:Primar, Valentin Vrabie
Foto: arhivă