Ședință de consiliu local la Medgidia

Consilierii locali din Medgidia au fost convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii noiembrie. Aleșii au de dezbătut 11 proiecte inițiate de edilul Valentin Vrabie.

Iată ordinea de zi:
PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 25 noiembrie 2021, ora 16: 30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. Proiect de hotărâre nr. 204/10.11.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la 30.09.2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 206/11.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2021.
 3. Proiect de hotărâre nr. 208/11.11.2021 privind aprobarea aderării comunei Săcele din județul Constanța la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanţa”.
 4. Proiect de hotărâre nr. 209/11.11.2021 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu” din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.
 5. Proiect de hotărâre nr. 210/11.11.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a Centralei Termice nr. 13, în vederea valorificării.
 6. Proiect de hotărâre nr. 211/11.11.2021 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice, prin eșalonare la plată.
 7. Proiect de hotărâre nr. 212/12.11.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a imobilului Grup sanitar public Bazar, situat în mun. Medgidia, str. Pieței, jud. Constanța, în vederea demolării.
 8. Proiect de hotărâre nr. 213/12.11.2021 privind radierea dreptului de proprietate al Municipiului Medgidia pentru imobilul teren în suprafață de 414 mp, situat în mun. Medgidia, str. Libertății, nr. 1 A, jud. Constanța.
 9. Proiect de hotărâre nr. 214/12.11.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului De 1856 tronson 3 situat în extravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 13236/11.11.2021.
 10. Proiect de hotărâre nr. 215/16.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2021.
 11. Proiect de hotărâre nr. 216/16.11.2021 privind transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 20 mp teren, parte din imobilul identificat cu număr cadastral 104956 și înscris în Cartea Funciară Nr. 104956, proprietate publică a Municipiului Medgidia, către S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A.

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia

foto: arhivă