SE CAUTĂ ASISTENȚI MATERNALI PENTRU JUDEȚUL CONSTANȚA

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Banca Mondială, implementează proiectul „Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”.

În acest sens se urmărește extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului Constanța.

Condițiile necesare pentru desfășurarea activității de asistent maternal profesionist prevăzute de legislația actuală sunt următoarele:

– solicitanții să fie absolvenți a cel puțin 10 clase;

– solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenți personali și asistenți maternali profesioniști;

– solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari și calitatea de asistenți maternali profesioniști;

– solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței (demonstrat cu acte) și să asigure o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;

– solicitanții trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuată de psihologul Biroului Alternative de Tip Familial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța; evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei cu care locuiesc persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști;

– solicitanții trebuie să prezinte disponibilitate pentru a primi în plasament cel puțin doi copii;

– solicitanții trebuie să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială.

Persoanele interesate se pot prezenta de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri în intervalul orar 08.00 – 14.00, la sediul Serviciului Management de Caz pentru Copil – Biroul Alternative de Tip Familial din Constanța, strada Ciprian Porumbescu nr.2, județul Constanța sau la numărul de telefon 0241/488650.