Arhive

RAJA INVESTEȘTE 30 MILIOANE DE LEI ÎN REȚELELE DIN CREVEDIA

RAJA S.A. va executa în perioada care urmează ample lucrări de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din comuna Crevedia. Investițiile sunt prevăzute în Contractul de Lucrări Rețele apă și canalizare Crevedia și fac parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, realizat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.

Contractul de lucrări are o valoare de aproape 30 milioane lei și cuprinde trei obiective principale:

1. Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de peste 13 km și realizarea a 1600 de branșamente, 31 de cămine de vane și 139 de hidranți de incendiu;

2. Construirea unei noi rețele de canalizare menajeră pe o lungime de 16,5 km, cu 1800 de racorduri și 456 de cămine de vizitare;

3. Realizarea a 9 stații de pompare ape uzate menajere, 9 cămine de decantare și aproximativ 2,5 km de conducte de refulare pentru apele uzate menajere.

Prin aceste investiții RAJA S.A. are în vedere îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate, creşterea nivelului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă și de canalizare, ridicarea gradului de siguranţă și continuitate în funcţionarea sistemului, reducerea pierderilor de apă etc.