Arhive

Primăria Cernavodă va implementa Sistemul Informatic Geografic – GIS

Autoritatea publică locală va fi printre puținele localități care vor elabora Planul Urbanistic Zonal in format GIS (Geographic information System- Sistem Informațional Geografic). Acest lucru va determina o mult mai ușoară gestionare a informațiilor oferite de documentația avizată PUG sau PUZ, precum si un control mai bun din partea utilizatorilor asupra modului de respectare a legislatiei.

Fluxul tehnologic va include ortofotoplan, măsurători topografice, cartare rețele edilitare, Harta GIS, Integrarea datelor existente în harta GIS, Rapoarte și hărți tematice.

Astfel, acest Sistem Informatic Geografic va permite prelucrarea în sistem electronic a PUZ-urilor, PUD-urilor în vederea actualizării hărţii digitale a orasului, întocmirea, evidenţa şi eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală şi adresă, atribuirea de numere de imobil. Tot cu ajutorul acestei aplicații se va facilita întocmirea, evidenţa şi eliberarea certificatelor de destinaţie a terenurilor – pentru terenuri aflate în intravilan/extravilan, terenuri aflate în teritoriul administrativ sau în afara orașului Cernavoda, coordonarea şi asigurarea informării publice în procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor de urbanism. Acest sistem electronic va simplifica și documentația necesară pentru obținerea certificatului de urbanism emis de autoritatea publică locală.

Serviciile din cadrul primăriei care vor lucra, în prima fază în Sistemul Informațional Geografic vor fi: Patrimoniu și Cadastru, Impozite și Taxe, Registrul Agricol și Urbanism.

Serviciile vor putea fi accesate prin mijloace electronice, atât de cetățeni cât și de companii sau alte instituții publice.