PENTRU A INTRA ÎN EXAMENUL DE DEFINITIVAT, PROFESORII TREBUIE SĂ AIBĂ CEL PUŢIN MEDIA 8

Proba scrisă a examenului de definitivare de anul viitor va avea loc pe 9 iulie 2015 – Şi asa Potrivti hotărârii Ministerului Educaţiei Naţionale. Până atunci, însă, profesorii înscrişi la definitivat vor fi inspectaţi la clasă până pe 5 iunie 2015, de către inspectorul pe disciplina de examen şi directorul şcolii.

Pentru a intra în examenul scris de definitivat, profesorii trebuie să aibă media la inspecţii cel puţin 8 şi să fi predat la catedră minim un an. Examenul scris de definitivat 2015 (proba scrisă) se desfăşoară pe 9 iulie 2015, de la ora 10 şi durează patru ore.

Programul derulării examenului va fi următorul
– între 21 noiembrie şi 19 decembrie vor fi înregistraţi candidaţii în aplicaţie
– 9 iulie 2015 va fi susţinută proba scrisă
– 14 iulie se vor afişa rezultatele iniţiale
– 16 şi 17 iulie soluţionarea eventualelor contestaţii
– 18 iulie afişarea rezultatelor finale

După transmiterea către MEN a candidaţilor admişi, până la 1 septembrie 2015, ISJ va trebui să elibereze certificatele de acordare a definitivării în învăţământ.