“Mesajul meu, în care am descris categoriile de beneficiari, dar și pașii pe care aceștia trebuie să îi urmeze, sper să ajungă la toți cei interesați…”


Deputatul liberal, Raluca Turcan, a transmis conducătorilor de organizații neguvernamentale, instituții de învățământ și cultură, spitale și instituții de asistență socială din Sibiu îndemnul de a se folosi de prevederile legale care permit recalcularea facturilor la gaze și electricitate.

“Evenimentele din vecinătatea României ne preocupă pe toți, la fel însă și cele care pot afecta direct activitatea instituțiilor și organizațiilor locale.

Mesajul meu, în care am descris categoriile de beneficiari, dar și pașii pe care aceștia trebuie să îi urmeze, sper să ajungă la toți cei interesați, iar prin intermediul acestei postări, la proprietarii de mici afaceri. Știu că niciodată nu a fost ușor pentru ei și că provocările din ultima vreme au complicat și mai mult lucrurile… În următoarea perioadă voi încerca să mă întâlnesc cu cât mai mulți beneficiari pentru a-i ajuta în demersurile lor.”

este mesajul transmis de deputatul Raluca Turcan
Raluca Turcan

Potivit reglementărilor promovate de Guvernul României, categoriile de beneficiari sunt:

  • microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale organizate potrivit legii;
  • spitale publice și private (definite conform Legii nr. 95/2006);
  • unități de învățământ publice și private (definite conform Legii nr. 1/2011);
  • organizații negurvenamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult (reglementate prin Legea nr. 489/2006);
  • furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor (HG 867/2015);
  • instituțiile de cultură;
  • unități și instituții de învățământ.

Cei care NU au notificat până în prezent furnizorii de electricitate și/sau gaz O POT FACE ÎN CONTINUARE prin completarea unei simple cereri, disponibilă pe internet (CERERE/DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE, conform art. IV din O.U.G. nr. 118/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2021).