MANGALIA VA AVEA O NOUĂ SALA DE SPORT

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, informează că aleşii locali şi-au dat acordul pentru unul dintre cele mai importante proiecte, iniţiativă care asigură dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor de învăţământ. Astfel, potrivit edilului, consilierii locali din Mangalia au votat, în cadrul ultimei şedinţe ordinare, mai multe proiecte de interes pentru locuitorii oraşului, printre acestea şi branşarea şcolilor şi grădiniţelor din localitate la reţeaua de gaze.

De asemenea, printre proiectele votate s-a numărat şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii (C.N.I.) a terenului în suprafaţă de 5.918 mp, pentru construirea unei săli de sport în municipiul Mangalia.

Conform documentului de presă, proiectul are la bază mai multe prevederi legislative de la nivel local referitoare la aprobarea Programului de dezvoltare a infrastructurii educaţionale, locative şi a celei sportive, cu finanţare de la bugetul naţional prin C.N.I. În acest sens, sala de sport se va construi în curtea Şcolii Gimnaziale „Sfântul Andrei“, va avea o amprentă la sol de 1.080 mp şi o capacitate de 150 de locuri.

„În aceeaşi şedinţă, consilierii locali au votat pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale cu clasele I-VIII «Gala Galaction» din localitate, care presupune recompartimentarea spaţiilor unităţii şcolare, reabilitarea termică şi mansardarea clădirii, valoarea investiţiei de peste 300.000 de euro fiind suportată din bugetul local. Unitatea şcolară deserveşte 500 de elevi, actualmente spaţiile destinate orelor de curs fiind neîncăpătoare pentru numărul de elevi existent în şcoală, modernizarea şi extinderea clădirii fiind necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului educaţional. De asemenea, s-a adoptat proiectul de hotărâre privind branşarea la reţeaua de gaze a tuturor şcolilor şi grădiniţelor din oraş. Potrivit documentului, se vor executa lucrări de branşament, vor fi modernizate instalaţiile de utilizare, achiziţionate arzătoare pe gaz şi se va proceda la automatizarea şi conservarea celor vechi, inclusiv a bazinelor CLU“, comunică primarul Cristian Radu.