ÎNTRUNIRE DE LUCRU LA ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA

La sediul Asociației Municipiilor din România, a avut loc ședința de lucru a membrilor Comitetului Director al AMR cu ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș și Directorul General al Direcției Generale Administrație Publică, Dan Iustin Marinescu.

Agenda întâlnirii a vizat următoarele subiecte de discuții:

I. Ministerul Finanțelor
-Regimul juridic al imobilelor naționalizate rămase în proprietatea statului și aflate în administrarea Consiliilor Locale. Analiză;

  • Limitele anuale pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
  • Finanțarea transportului local al elevilor. Metodologia de stabilire a criteriilor și a
    modalității de restituire de la bugetul de stat a cheltuielile aferente gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval finanțate din bugetele locale, conform art. 56 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
  • Finanțarea serviciilor publice locale de evidență a persoanelor;
  • Stadiul actual al Codului finanțelor publice locale

II. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
-Stadiul desfășurării activităților incluse în componentele PNRR: Componenta
C1 – Managementul Apei, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Componenta C5 – Valul
Renovării, Componenta C6 – Energie, Componenta C10 – Fondul Local, Componenta C15 –Educație;

  • Stadiul actual privind: Aprobarea Acordului de Parteneriat pentru perioada
    2021 – 2027, aprobarea Programelor Operaționale pentru perioada 2021 – 2027, desemnarea ADR-urilor ca AM-uri pentru POR 2021-2027.