FIRMELE CARE INVESTESC ÎN CERCETARE POT PRIMI PÂNĂ LA 90 MILIOANE LEI

O companie poate beneficia de finanțare publică nerambursabilă în valoare de până la 90 de milioane de lei pentru investiții în departamentele de cercetare-dezvoltare. Informația este cuprinsă în ghidul unic pentru viitoarele apeluri în cadrul Axei Prioritare 1 a Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

În ceea ce privește investițiile pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale întreprinderilor, valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei și 90.000.000 lei.

FINANȚĂRI EUROPENE NERAMBURSABILE
1. Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect nu va depăși
– 22,5 milioane lei în Municipiul București,
– 67,5 milioane lei în regiunea Vest și județul Ilfov,
– 90 milioane lei în celelalte regiuni ale României.

2. Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile și neeligibile) nu poate depăși 225 milioane lei (50 milioane euro).

Schița Ghidului a fost lansată de Ministerul Fondurilor Europene prin Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014 — 2020 și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare.
foto: cronicaromana.net