„FESTIVALUL INTERNAȚIONAL SABANTOI, UN SUCCES!”

Uniunea Democrată Tătară a organizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, a 5-a ediţie a festivalului istoric vechi. Deschiderea oficială a Festivalului Sabantoi 2021 s-a bucurat de mesajul deosebit din partea lui Demeter András István, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii, care a contribuit la împărtăşirea valorilor culturale ale etniei tătare la nivel internaţional, ca model de armonie si convietuire si a dăruit un BUN VENIT special, onorând etniile tătară, maghiară, română şi cultura internaţională.

Obiectivele proiectului care îmbrăţişează cultura turcico-tătară printr-o serie de activităţi interactive a avut tendința de a crea un nou stimul intercultural capabil să promoveze dialogul intercultural, bogaţia cunoaşterii şi convieţuirii interetnice, în căutarea unui teren de confruntare a posibilităților și contradicțiilor, un loc în care arta, cultura, sportul tradiţional, mâncarea tradiţională au devenit un instrument de comunicare, proximitate și înțelegere între oameni, dincolo de apartenenţa lor geografică, religioasă, culturală dar și dincolo de inserarea lor într-un mediu „protejat” interetnic cultural.

Publicul s-a putut bucura de prestatiile artiştilor internaţionali din Uzbekistan, Kazahstan, Moldova-Găgăuzia, Tatarstan, Italia, Turcia, ansamblul traditional din Palestina, de jocurile interactive si sporturile traditionale inscrise in patrimoniul UNESCO (Mangala, Toguzkumalak, Kuresi), de demonstraţiile de lupte medievale reprezentate de Fundaţia Turan din Ungaria, iniţiere şi concurs cu arcul tradiţional realizat de grupul Nokors precum şi de deliciile mâncarurilor tradiţionale, de expoziţia multiculturală, atelierele creative şi mestesugăreşti câştigând premii simbolice menite să creeze o poveste de istorie pentru fiecare.

Sportul tradiţional Kureş a culminat ca un ambasador în lume şi a fost onorat de mesajul oficial special pentru “Cupa Mondială” organizată de UDT, din partea Ministrului Tineretului şi Sportului, domnul Eduard Novak transmis de domnul Demeter András István.

Este o mare onoare să primim mesajul de susţinere, apreciere şi împărtăşire a valorilor culturale ale sporturilor tradiţionale etnice tătare din partea primului ministru medaliat paralimpic din istoria sportului mondial, nimeni altul decât Ministrul Tineretului şi Sportului din România.

UDT a găzduit în data de 10 septembrie 2021 în judeţul Consţanta, primul Congres Mondial cu scopul de a uni mai multe stiluri de Kureş- “First World Bellash Congress” la iniţiativa Preşedintelui Naim Belgin.

Cu participarea delegaţiilor oficiale reprezentative din peste 36 de ţări s-a constituit şi aprobat Carta şi Regulile pentru Bellash World Association (BWA), iar România a fost votată în unanimitate membru în Comitetul Executiv BWA, un moment istoric şi deosebit pentru viitorul sportului Kureş în România. Preşedintele acestui organism mondial a fost ales Komil Yusupov.

S-au desfăşurat trei competiţii sportive de mare anvergură, care au dat sportului Kureş oportunitatea de a reuni la nivel internaţional sportivi din peste 36 ţări: “Grand Prix” în cadrul Cupei Mondiale de Kurash în onoarea Preşedintelui R. Uzbekistan, “ Cupa Mondială de Qazaq Kuresi” şi Cupă Mondială de Belt-Wrestling Koresh. SABANTOI 2021, Festivalul Internaţional al Culturilor Etnice Tradiţionale, a adus o contribuţie valoroasă în promovarea şi cunoaşterea culturii etniei turcice-tătare şi a diversităţii culturale ca o valoare pozitivă spre o educaţie interculturală la nivel mondial.