Experiența DGA valorificată în cadrul unei sesiuni europene de instruire pe tema proiectelor de twinning

Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție participă la un curs de formare cu tema ”Proiectele de twinning: de la propunere la implementare, cu accent pe munca la distanță și schimb de experiență în contextul situației create de COVID-19”. 

Cursul este organizat online de Agenția Centrală de Management a Proiectelor din Lituania în colaborare cu autorități specializate în elaborarea și implementarea proiectelor din Germania (GIZ – Punctul național de contact al Germaniei pentru proiectele de twinning) și Spania (FIIAP – Unitatea de management spaniolă pentru programele de twinning).

La această sesiune de instruire ce se va desfășura în zilele de 23 și 24 martie vor participa specialiștii Unității de Implementare a Proiectelor a Direcției Generale Anticorupţie.

Experiența specialiștilor D.G.A. care au desfășurat cu succes proiecte de twinning pentru instituții de aplicare a legii din Republica Moldova, Serbia și Turcia aduce plus valoare acestui proiect.

Principalele obiective ale cursului sunt de a prezenta participanților programul de twinning al UE, dezvoltarea abilităților pentru scrierea proiectelor de twinning, pentru implementarea și gestionarea acestora, precum și realizarea schimbului de bune practici privind pregătirea și asigurarea vizibilității proiectelor de twinning, împreună cu împărtășirea experienței activităților desfășurate la distanță  în contextul generat de pandemie.

Grupul țintă este format din reprezentanți ai diferitelor instituții și organisme mandatate să elaboreze și să implementeze proiecte de twinning din statele membre UE, din țările care sunt implicate în politica de vecinătate a UE, din țările candidate și potențial candidate la UE.