D.G.A. PARTICIPĂ LA FORUMUL GLOBAL ANTICORUPȚIE ȘI INTEGRITATE AL O.E.C.D.

Direcția Generală Anticorupție participă la Forumul Global Anticorupție și Integritate cu tema: ”Ieșirea din criză – Integritate și anticorupție pentru o revenire durabilă”.

Evenimentul, care se desfășoară anual, reunește numeroși specialiști de la nivel mondial din cadrul agențiilor de aplicare a legii, mediului de afaceri, mediului academic și ai societății civile.

La Forumul Global Anticorupție și Integritate al OECD, devenit liderul dezbaterilor pe teme de integritate, va lua parte și anul acesta un reprezentant din cadrul Direcției Generale Anticorupție. 

În acest an, evenimentul pornește de la ideea că în contextul generat de pandemie, integritatea este extrem de importantă, astfel că Forumul Global Anticorupție și Integritate al OECD va explora noile riscuri care ar putea amenința integritatea, dar și provocările și oportunitățile care au apărut în contextul generat de COVID-19. 

Forumul din 23-25 martie 2021 invită guvernele, liderii din mediul de afaceri, factorii de decizie politică, experții și practicienii în lupta împotriva corupției, reprezentanții societății civile și academicienii să se concentreze pe restabilirea încrederii și integrității pe timpul și dincolo de criza actuală, pentru construirea unui viitor durabil și etic.

De peste 60 de ani, OECD urmărește modelarea unor politici care să promoveze creșterea prosperității, a egalității și bunăstării tuturor oamenilor și este un prilej extraordinar de schimb al bunelor practici și dialog pentru consolidarea cooperării regionale şi internaționale.