CUM VOR VOTA? CONSILIERII DIN MEDGIDIA, CONVOCAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

Consilierii locali din Medgidia au fost convocați pentru ședința ordinara aferentă lunii Ianuarie. Pe ordinea de zi se află nouă proiecte de hotărâri. Cel mai controversat punct, care a stârnit discuții aprinse între aleșii locali la ședințele anterioare vizează „aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv Medgidia”. Cum vor vota consilierii această inițiativă, dar și celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi rămâne de văzut.

Iată ordinea de zi:

P R O I E C T
ORDINE DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia
din data de 31 ianuarie 2019, ora 1700

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

 1. Aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secţiunii de funcţionare și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2019
  Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

 2. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2019, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
  Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

 3. Rectificarea denumirii Serviciului comunitar de evidență a persoanelor Medgidia
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 4. Aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv „Medgidia”
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 5. Stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Medgidia, județul Constanța, începând cu 01 ianuarie 2019
  Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

 6. Propunerea de acordare a calificativului performanţelor profesionale individuale ale secretarului unității administrativ teritoriale Medgidia, judeţ Constanţa
  Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

 7. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui bun proprietate publică a Municipiului Medgidia, în scopul scoaterii din funcţiune/casării
  Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

 8. Aprobarea încetarii aplicabilităţii H.C.L.nr.24/31.03.2016
  Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

 9. Completarea și modificarea H.C.L. nr.60/23.03.2017 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Medgidia
  Inițiator:Consilier Local, Liviu Chiriță

II Diverse

foto: arhivă