Arhive

CONSILIERII LOCALI DIN MEDGIDIA, CONVOCAȚI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ

 

Consilierii locali din Medgidia au fost convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii august. Întâlnirea va avea loc luni, 27 august, de la ora 17.00. Aleșii vor avea de dezbătut 14 proiecte de hotărâri. 13 dintre acestea sunt inițiate de edilul Valentin Vrabie, iar unul de consilierul Partidului Mișcarea pentru Medgidia, Marian Butnaru. Iată ordinea de zi

ORDINE DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de
27 august 2018, ora 1700

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :
1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea actului adițional nr. 4 la acordul de parteneriat nr.144/2018 și actualizarea sumelor aferente parteneriatului dintre UAT Municipiul Medgidia și Spitalul Municipal Medgidia pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Medgidia, str. Ion Creangă, nr.18, lot. 1, Medgidia, județul Constanța” SMIS 115629
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferenre acestora”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, pe trimestrul II al anului 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Medgidia, județ Constanța
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

7. Aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

8. Preluarea din administrarea Consiliului Județean Constanța a tronsonului de drum cuprins între DN 22C și podul rutier CDMN
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

9. Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

10. Completarea și modificarea inventarului domeniului public al municipiului Medgidia conform anexei la procesul verbal al comisiei de inventariere nr. 5593/07.08.2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

11. Aprobarea completării anexei numărul 6 a Hotărârii Consiliului Local Medgidia numărul 157/2009
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

12. Aprobarea repartizării unei unităţi locative situata în bloc ANL
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

13. Aprobarea revocării H.C.L.nr.18/23.02.2017 privind revocarea H.C.L. nr.30/21.04.2016
Iniţiator:Consilier Local, Marian Butnaru

14. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției “Modernizare strada Cocorilor, tronsoanele 1 si 2, Municipiul Medgidia, judetul Constanta”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 

II Diverse

foto: arhivă