CONSILIERII DIN MEDGIDIA SE ÎNTRUNESC ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

Aleșii locali din Medgidia au fost convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii Iulie. Aceștia au de dezbătut șapte proiecte de hotărâre. Șase dintre acestea sunt inițiate de primarul Valentin Vrabie și unul de consilierul partidului Mișcarea pentru Medgidia, Marian Butnaru. La punctul II Diverse se vor discuta problemele cetățenilor. În cadrul întâlnirii edilul ar urma să le prezinte aleșilor listele cu semnăturile strânse pentru organizarea unui referendum privind dizolvarea Consiliului Local. Cum vor vota aleșii și mai ales ce se va decide în privința referendumului rămâne de văzut.

IATĂ ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI

ORDINE DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de
12 iulie 2018, ora 1700

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2018
Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia, pentru anul 2018
Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Modificarea si completarea H.C.L. nr.156/19.10.2017 privind aprobarea proiectului „Culture Eternity” finanţat prin România – Bulgaria Cross – Border Cooperation Operational Programme, în parteneriat cu Primăria oraşului Elena – Bulgaria, precum şi a contribuţiei de 2% din bugetul proiectului
Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea încetării aplicabilităţii H.C.L. nr.24/31.03.2016
Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”
Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum și a situaţiilor financiare ale S.C.Apollo Ecoterm SRL Medgidia, pe anul 2017

Inițiator:Primar, Valentin Vrabie

7. Aprobarea revocării H.C.L. nr.18/23.02.2017 privind revocarea H.C.L. nr.30/21.04.2016
Iniţiator:Consilier Local, Marian Butnaru

II Diverse

foto: arhiva