Arhive

CONSILIERII DIN MEDGIDIA, CONVOCAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

Consilierii locali din Medgidia au fost convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii iunie.

Aleșii au de votat zece proiecte, printre care rectificarea listei de investiții a municipiului, mandatarea primarului să semneze un contract de vânzare-cumpărare, repartizarea unei unități locative situată în bloc ANL și rectificarea bugetului spitalului municipal Medgidia.

Întâlnirea este programată joi, 27 iunie 2019, de la ora 17.00.

Iată ORDINEA DE ZI:

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

1. Aprobarea rectificării listei de investitii a Municipiului Medgidia, pe anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Mandatarea Primarului Municipiului Medgidia sa semneze in forma autentica contractul de vanzare cumparare a terenului amplasat in intravilanul municipiului Medgidia, str.Independentei, nr.12, judetul Constanta, zona Preuzinala, in suprafata de 12.981 mp, avand nr.cadastral 102345
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Desemnarea domnului consilier local Scabatura Adrian Denis în Consiliul de Administraţie la unităţi de învăţământ preuniversitar de pe raza teritorială a Municipiului Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea repartizării unei unităţi locative situata în bloc ANL
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Atestarea la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului teren in suprafata de 42 mp identificat conform anexei la procesul verbal de inventariere nr.5102/19.06.2019 şi acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Reglementarea situatiei juridice a imobilului teren in suprafata de 1698,91mp situat in Medgidia, str.Silozului, nr.103B, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

7. Constituirea unui drept de superficie asupra terenului in suprafata de 7448 mp situat in municipiul Medgidia, str.Pesterii, nr.60, judetul Constanta identificat cadastral sub nr.109040
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

8. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, judetul Constanta” – faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

9. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului National Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, judetul Constanta” – faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

10. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

II Diverse

foto: arhivă