Consilierii din Medgidia convocați în ședință ordinară

Consilierii locali din Medgidia au fost convocați pentru o ședință ordinară. Întâlnirea este programată marti, 30 iunie 2020 de la ora 17:00 și se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Medgidia. Aleșii locali au pe Ordinea de zi 13 proiecte de hotărâre.

Proiectul ordinii de zi – a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia convocata in data de 30 iunie 2020, ora 17.00

Proiectul de hotarare nr. 63 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2020 – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotarare nr. 64 privind incetarea valabilitatii HCL nr. 49/2017 privind mandatarea reprezentantului legal al municipiului Medgidia in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta in conformitate cu OUG 109/2011 – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

Proiectul de hotarare nr. 65 privind initierea procedurii de vanzare in conditiile art. 364 alin. (1), (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a imobilului teren in suprafata de 290 mp, lot 44, proprietate privata a municipiului Medgidia, avand nr. cadastral 103593 – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A si B

Proiectul de hotarare nr. 66 privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. Apollo Ecoterm S.R.L., pe anul 2019 – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotarare nr. 67 privind aprobarea numarului si a cunatumului burselor ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2019-2020 – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A si D

Proiectul de hotarare nr. 68 privind actualizarea contributiei si a standardelor de cost pentru serviciul de ingrijire persoane varstnice la domiciliu, in functie de nivelul venitului net lunar/ membru de familie si gradul de dependenta, incepand cu 01.06.2020 – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A si D

Proiectul de hotarare nr. 69 privind aprobarea repartizarii unitatii locative situata in bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Industriei, nr. 11, bl. MS-6, etaj 2, ap. 13 (garsoniera), judetul Constanta – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotarare nr. 70 privind aprobarea repartizarii unitatii locative situata in bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Vanatorilor, nr. 25, bl.31, parter, ap. 1 (garsoniera), judetul Constanta – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotarare nr. 71 privind aprobarea repartizarii unitatii locative situata in bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Vanatorilor, nr. 25, bl.31, etaj 2, ap. 30 (garsoniera), judetul Constanta – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotarare nr. 72 privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren si constructie din domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu numar cadastral 109098 si 109098-C1 cu destinatia locuinta – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A si B

Proiectul de hotarare nr. 74 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia pentru anul 2020- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotarare nr. 75 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotarare nr. 76 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020 – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A.