COMUNICATUL DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează că, în Monitorul Oficial al României nr. 979 din 30 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Prin prezentul ordin se aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a următoarelor formulare:

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (formular 010);

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (formular 015);

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (formular 020);

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (formular 030);

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (formular 040);

Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (formular 050);

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (formular 060);

Declaraţie privind sediile secundare (formular 061);

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (formular 070);

Certificat de înregistrare în scopuri de TVA;

Certificat de înregistrare fiscală;

Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt: taxa pe valoarea adăugată; impozitul pe profit; impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; accizele; impozitul la ţiţeiul din producţia internă; impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor; contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; contribuţia de asigurări pentru şomaj; contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; contribuţia de asigurări sociale; contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii; redevenţele miniere; redevenţele petroliere; contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii; impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural; impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale; impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale; impozitul pe construcţii; taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.

Conform art. 88, alin 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni.