COMUNICARE, REFACERE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI CONSTRUIT

Colaborarea cu partenerii Muzeului ASTRA din Norvegia s-a concretizat într-o nouă serie de ateliere axate pe meșteșuguri, pe restaurarea patrimoniului și pe comunicarea acestuia prin acțiuni educaționale.

Au fost abordate teme legate de antreprenoriatul în domeniul cultural, de formarea resursei umane în domeniul restaurării, de implicarea meșterilor în refacerea și punerea în valoare a patrimoniului construit.

Utilizarea resurselor locale autentice, susținerea comunităților de către muzee, dezvoltarea de conținuturi educaționale au fost de asemenea abordate în cadrul sesiunilor de lucru comune.