Astăzi este ultima zi pentru plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului!

SPIT Constanţa aduce în atenția operatorilor economici, respectiv persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță faptul că termenul pentru depunerea declarației de impunere anuale și plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului este astăzi, 1 iulie 2021.

Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine calculul de majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

În cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată a taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizației de funcționare, după caz.